En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

SO SÁNH CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

SO SÁNH CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Trên thị trường cho vay hiện nay, bên cạnh nguồn vốn vay truyền thống đến từ phía các ngân hàng, các công ty tài chính hay cho thuê tài chính cũng là những kênh huy động vốn kinh doanh của các doanh nghiệp. Người ta thường biết nhiều đến ngân hàng trong cuộc sống thường nhật nhưng chỉ có số lượng hạn chế người sử dụng và doanh nghiệp biết đến các công ty tài chính hay cho thuê tài chính. Đặc biệt, không ít người chưa phân biệt được công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, họ vẫn thường nhầm tưởng rằng hai loại hình công ty này là một, chỉ khác nhau về cách gọi mà thôi. Thực tế cho thấy rằng, chúng có rất nhiều điểm khác nhau như là đối tượng khách hàng hay sản phẩm - dịch vụ đáp ứng nhu cầu vay vốn cũng không giống nhau.

Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính là gì?

Theo điều 3 của Nghị định 39 của Chính phủ về hoạt động của các công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính thì:

Công ty tài chính tổng hợp là công ty tài chính được thực hiện các hoạt động quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị định này.

Công ty tài chính chuyên ngành gồm công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính.

- Công ty tài chính bao thanh toán hoạt động chính trong lĩnh vực bao thanh toán. Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua bán các khoản phải thu phát sinh từ việc mua bán hàng hóa giữa bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán.

- Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng hoạt động chính trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng. Tín dụng tiêu dùng là hình thức cấp tín dụng cho mục đích tiêu dùng của cá nhân bằng nghiệp vụ cho vay bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng và phát hành thẻ tín dụng.

- Công ty cho thuê tài chính hoạt động chính là cho thuê tài chính. Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính. Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính

Sự khác nhau giữa công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Từ những định nghĩa trên, chúng ta có thể thấy rằng công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính hoàn toàn khác nhau về mục đích và phạm vi kinh doanh. Công ty tài chính có thể là công ty tài chính tổng hợp với phạm vi kinh doanh rộng lớn nhưng cũng có thể là công ty tài chính chuyên ngành hoạt động trong phạm vi kinh doanh hẹp hơn. Dễ dàng nhận ra rằng, đối tượng kinh doanh của công ty cho thuê tài chính không phong phú bằng công ty tài chính tổng hợp và khác biệt hoàn toàn so với các công ty tài chính chuyên ngành khác.

Tại sao chúng ta lại phải phân biệt rõ hai loại hình công ty này? Nếu không phân biệt rõ công ty tài chính và cho thuê tài chính, thì sẽ mất nhiều thời gian và chi phí để tiếp cận với loại hình cho vay mà khách hàng đang có nhu cầu. Ví dụ như đối với một khách hàng cá nhân muốn vay vốn cho mục đích tiêu dùng, anh ấy nên tìm đến các công ty tài chính tiêu dùng chứ không phải là công ty cho thuê tài chính. Hoặc một ví dụ khác, các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đầu tư mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh, điểm đến của họ sẽ là công ty cho thuê tài chính chứ không phải cố gắng tiếp cận, liên hệ công ty tài chính bao thanh toán hay công ty tài chính tiêu dùng!

Kết luận

Nhìn chung, việc sử dụng khái niệm công ty tài chính chung chung để phân biệt với ngân hàng có thể là tiện lợi, nhưng lại gây ra không ít bất lợi cho việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng sau này. Vì thế, nhân viên kinh doanh của các tổ chức tài chính nên nhấn mạnh đúng tên công ty, ví dụ như “công ty cho thuê tài chính Chailease” hoặc công ty tài chính tiêu dùng XYZ nào đó để khách hàng có thể phân biệt, và tránh gây mất thời gian, công sức để tiếp cận với tổ chức tín dụng mà không mang lại kết quả gì.


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế