En    
 
Monday - Friday
8:00AM-12:00PM & 13:00PM-17:00PM
 

Vị Trí Tuyển Dụng

• Last-year student of the majors: Human Resources Management, English, Chinese or related majors… (Deadline to apply CV before 15/12/2018)

Giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng (Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/12/2018)

Visiting and making commitment to ask overdue customer to make payment (Deadline to apply CV before 15/11/2018)

Preparation of leasing contracts  (Deadline to apply CV before 15/12/2018)

Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng, showroom (Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/12/2018)

 Control the risk of each application and propose suitable credit line for each customer (Deadline to apply CV before 15/12/2018)  

Làm việc tại TP. HCM và Hà Nội

Thực tập sinh Phòng Thẩm định tín dụng

Nhân viên thực tập tại Phòng kinh doanh

Responsible for developing system (Deadline to apply CV before 15/12/2018)