En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Vị Trí Tuyển Dụng

Stt Vị trí Nơi làm việc Hạn chót nộp CV  
1 Chuyên viên Dịch vụ khách hàng Làm việc tại TP. HCH và Bình Dương 30/09/2019 Tìm hiểu thêm
2 Nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp Làm việc tại TP. HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Bình Dương và Đà Nẵng 30/09/2019 Tìm hiểu thêm
3 Legal & Collection Officer (Nhân Viên Pháp Lý & Thu Hồi Công Nợ) Làm việc tại Cần Thơ 30/09/2019 Tìm hiểu thêm
4 Credit Officer (Finance Leasing) Làm việc tại TP. HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương, Hải Phòng 30/09/2019 Tìm hiểu thêm
5 Thực tập sinh Dịch vụ khách hàng Làm việc tại TP. HCM 30/09/2019 Tìm hiểu thêm
6 Thực tập sinh Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương 30/09/2019 Tìm hiểu thêm
7 Chuyên viên phát triển kinh doanh (sản phẩm bảo hiểm) Làm việc tại TP. HCM và Hà Nội 30/09/2019 Tìm hiểu thêm
8 Insurance Admin Làm việc tại TP. HCM và Hà Nội 30/09/2019 Tìm hiểu thêm
9 HR & Admin Internship Làm việc tại TP. HCM 30/09/2019 Tìm hiểu thêm
10 Nhân viên Hành Chánh Nhân Sự Làm việc tại TP. HCM 30/09/2019 Tìm hiểu thêm
Mạng lưới quốc tế