En    
Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Vị Trí Tuyển Dụng

Stt Vị trí Nơi làm việc Hạn chót nộp CV  
1 Nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp Làm việc tại TP. HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Bình Dương và Đà Nẵng 31/03/2019 Tìm hiểu thêm
2 Chuyên viên Dịch vụ khách hàng Làm việc tại TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Bình Dương 31/03/2019 Tìm hiểu thêm
3 Nhân Viên Kinh Doanh (Sản Phẩm Cho Vay Mua Ô Tô) Làm việc tại TP. HCM 31/03/2019 Tìm hiểu thêm
4 Credit Officer (Finance Leasing) Làm việc tại TP. HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương 31/03/2019 Tìm hiểu thêm
5 Accounting Internship Làm việc tại TP. HCM 30/04/2019 Tìm hiểu thêm
6 Thực tập sinh Dịch vụ khách hàng Làm việc tại TP. HCM và Hà Nội 30/04/2019 Tìm hiểu thêm
7 Thực tập sinh Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương 30/04/2019 Tìm hiểu thêm
8 Mobile Developer (React native) Làm việc tại TP. HCM 31/03/2019 Tìm hiểu thêm
9 Chuyên viên phát triển kinh doanh (sản phẩm bảo hiểm) Làm việc tại TP. HCM và Hà Nội 30/04/2019 Tìm hiểu thêm
10 Insurance Admin Làm việc tại TP. HCM và Hà Nội 30/04/2019 Tìm hiểu thêm
Mạng lưới quốc tế