En    
 
Monday - Friday
8:00AM-12:00PM & 13:00PM-17:00PM
 

Vị Trí Tuyển Dụng

Làm việc tại TP. HCM và Hà Nội

Thực tập sinh Phòng Thẩm định tín dụng

Nhân viên thực tập tại Phòng kinh doanh

Responsible for developing system (Deadline to apply CV before 15/12/2018)

Be the main contact to build and develop networking in order to obtain new clients and sell all insurance products provided by Chailease; take care of customers before, during and after signing the contract. (Deadline to apply CV before 15/12/2018)

Arrange the business with insurance company (training, supporting leasing MO – insurance MO, select the insurance company to inform the insurance, new product development,…). (Deadline to apply CV before 15/12/2018)

Giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng (Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/12/2018)

Visiting and making commitment to ask overdue customer to make payment (Deadline to apply CV before 15/11/2018)

Preparation of leasing contracts  (Deadline to apply CV before 15/12/2018)

Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng, showroom (Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/12/2018)