En    
Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Vị Trí Tuyển Dụng

a. Issue Invoice: Issue invoice Follow up invoice for sending to customer  Check output tax report Store voucher Handover for others job. Other tasks as assigned.  b. Record monthly rental: Record monthly rental Handover for others job. Other tasks as assigned.

Chuẩn bị hợp đồng cho thuê; Kiểm tra hồ sơ giải ngân; Kiểm tra và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của công ty; Quản lý các tập tin của khách hàng; Theo dõi các hồ sơ tín dụng; Các công việc liên quan  khác.

Tìm kiếm khách hàng, gọi điện thoại & gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng doanh nghiệp; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng; Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng khách hàng doanh nghiệp

Develop highly interactive, user-friendly iOS/ Android applications Maintain and enhance existing mobile applications Translate functional requirements from users into sound technical designs that meet the objectives Design, develop and implement mobile applications in accordance with user requirements Responsible for ...

a. Phát triển kinh doanh Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thị trường, sản phẩm bảo hiểm, mô hình kinh doanh, chiến lược tiếp thị và các hoạt động hỗ trợ bán hàng. Phát triển các mối quan hệ kinh doanh chiến lược với các tổ chức, đối tác tiềm năng và các ...

Nghiên cứu và hiểu về các sản phẩm bảo hiểm Chuẩn bị các tài liệu mô tả, giới thiệu sản phẩm Sắp xếp công việc kinh doanh với công ty bảo hiểm (hỗ trợ cho phòng kinh doanh, chọn công ty bảo hiểm để thông báo về bảo hiểm, phát triển sản phẩm ...

Tìm kiếm khách hàng, gọi điện thoại và gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng,; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng; Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng khách hàng; Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Chuẩn bị hợp đồng cho thuê; Kiểm tra hồ sơ giải ngân; Kiểm tra và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của công ty; Scan và photo hồ sơ, văn bản; Quản lý hồ sơ đăng ký xe; Quản lý các tập tin của khách hàng; Theo dõi các hồ sơ tín dụng; Các ...

- Tìm kiếm và thiết lập danh sách khách hàng tiềm năng. - Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng, showroom; - Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán; - Khai thác thị trường nhằm đạt doanh số cao nhất; - Tham gia các lớp ...

Control the risk of each application and propose suitable credit line for each customer Analyze the applicant’s credit situation independently and systematically Prepare Credit Report in English Present the proposal to the Authorities for final decision Update industry information for the industry report ...

Mạng lưới quốc tế