En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Vị Trí Tuyển Dụng

1. Giải ngân: + Kiểm tra hồ sơ và thanh toán cho nhà cung cấp + Ghi nhận hạch toán 2. Quản lý số hóa đơn bao gồm cả kiểm tra nghiệp vụ có liên quan đến xuất hóa đơn 3. Xác nhận nợ theo yêu cầu 4. Kiểm tra báo cáo thuế 5. Lưu chứng từ 6. Các công việc khác ...

- Chuẩn bị hợp đồng cho thuê; - Kiểm tra hồ sơ giải ngân; - Kiểm tra và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của công ty; - Quản lý các tập tin của khách hàng; - Theo dõi các hồ sơ tín dụng; - Các công việc liên quan  khác.

- Tìm kiếm khách hàng, gọi điện thoại & gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng doanh nghiệp; - Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng; - Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng khách hàng doanh nghiệp

Develop highly interactive, user-friendly iOS/ Android applications - Maintain and enhance existing mobile applications - Translate functional requirements from users into sound technical designs that meet the objectives - Design, develop and implement mobile applications in accordance with user requirements - Responsible for developing ...

a. Phát triển kinh doanh - Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thị trường, sản phẩm bảo hiểm, mô hình kinh doanh, chiến lược tiếp thị và các hoạt động hỗ trợ bán hàng. - Phát triển các mối quan hệ kinh doanh chiến lược với các tổ chức, đối tác tiềm năng và các ...

- Nghiên cứu và hiểu về các sản phẩm bảo hiểm - Chuẩn bị các tài liệu mô tả, giới thiệu sản phẩm - Sắp xếp công việc kinh doanh với công ty bảo hiểm (hỗ trợ cho phòng kinh doanh, chọn công ty bảo hiểm để thông báo về bảo hiểm, phát triển sản phẩm mới,…) - Các ...

- Xuất hóa đơn - Hạch toán tiền thuê - Theo dõi hóa đơn để gửi cho khách hàng - Tư vấn khách hàng về kế toán cho thuê tài chính - Chứng từ lưu trữ - Các công việc khác theo sự phân công.

- Tìm kiếm khách hàng, gọi điện thoại và gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng,; - Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng; - Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng khách hàng; - Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

• Visiting and making commitment to ask overdue customer to make payment; (Liên hệ, làm việc trực tiếp, yêu cầu thanh toán đối  với những khách hàng quá hạn thanh toán) • Planning and proposing collection solution of overdue customer; (Lập kế hoạch, đề xuất giải pháp thu hồi nợ đối với ...

- Chuẩn bị hợp đồng cho thuê; - Kiểm tra hồ sơ giải ngân; - Kiểm tra và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của công ty; - Scan và photo hồ sơ, văn bản; - Quản lý hồ sơ đăng ký xe; - Quản lý các tập tin của khách hàng; - Theo dõi các hồ sơ tín dụng; - Các ...

Mạng lưới quốc tế