En    
Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Vị Trí Tuyển Dụng

Chuẩn bị hợp đồng cho thuê; Kiểm tra hồ sơ giải ngân; Kiểm tra và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của công ty; Quản lý các tập tin của khách hàng; Theo dõi các hồ sơ tín dụng; Các công việc liên quan  khác.

Learn to screen application documents from applicant. Pay a site visit to applicant to conduct credit checking. Learn to key in applicant information in system and analyze applicant’s credit situation. Write credit report and present to credit authority. Update database information in system. More details will be ...

Tìm kiếm khách hàng, gọi điện thoại & gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng doanh nghiệp; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng; Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng khách hàng doanh nghiệp

Develop highly interactive, user-friendly iOS/ Android applications Maintain and enhance existing mobile applications Translate functional requirements from users into sound technical designs that meet the objectives Design, develop and implement mobile applications in accordance with user requirements Responsible for ...

a. Phát triển kinh doanh Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thị trường, sản phẩm bảo hiểm, mô hình kinh doanh, chiến lược tiếp thị và hoạt động hỗ trợ bán hàng, quy trình kinh doanh và dự báo tài chính cho sản phẩm Chailease; Phát triển các mối quan hệ kinh doanh ...

Nghiên cứu và hiểu về các sản phẩm bảo hiểm Chuẩn bị các tài liệu mo tả, giới thiệu sản phẩm Tư vấn cho khách hàng thuê sản phẩm bảo hiểm Sắp xếp công việc kinh doanh với công ty bảo hiểm (hỗ trợ cho nhân viên kinh doanh mảng Leasing  - nhân viên kinh doanh ...

Tìm kiếm khách hàng, gọi điện thoại và gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng,; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng; Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng khách hàng; Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

• Visiting and making commitment to ask overdue customer to make payment; (Liên hệ, làm việc trực tiếp, yêu cầu thanh toán đối  với những khách hàng quá hạn thanh toán) • Planning and proposing collection solution of overdue customer; (Lập kế hoạch, đề xuất giải pháp thu hồi nợ đối với ...

Chuẩn bị hợp đồng cho thuê; Kiểm tra hồ sơ giải ngân; Kiểm tra và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của công ty; Scan và photo hồ sơ, văn bản; Quản lý hồ sơ đăng ký xe; Quản lý các tập tin của khách hàng; Theo dõi các hồ sơ tín dụng; Các ...

- Tìm kiếm và thiết lập danh sách khách hàng tiềm năng. - Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng, showroom; - Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán; - Khai thác thị trường nhằm đạt doanh số cao nhất; - Tham gia các lớp ...

Mạng lưới quốc tế