En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Vị Trí Tuyển Dụng

• Hỗ trợ thực hiện việc tính lương và phúc lợi cho nhân viên đảm bảo theo đúng quy định của Công ty. • Theo dõi, kiểm tra, giám sát chấm công, phép năm cho nhân viên • Cập nhật, kiểm soát và lưu trữ dữ liệu hồ sơ nhân viên. • Soạn thảo,lưu trữ và theo dõi hợp ...

Reseach about macro & micro economic factors affected to operation of company (Politics, Economics, Society, Technology, Law, Industries, Customers,…) and make reports regularly Research and develop new products in Leasing/Finance/Banking sector Brainstorm strategic ideas  Deal with SBV reports periodically Set up new ...

Được huấn luyện tại các phòng nghiệp vụ để hỗ trợ chuyển đổi số quy trình quản lý hồ sơ tín dụng và quy trình giải ngân. Tiếp nhận các yêu cầu phát triển, cải tiến quy trình, tính năng từ các phòng nghiệp vụ. Lập và chuẩn bị các tài liệu cho yêu cầu phát ...

1.Help Desk Administration (80% of time) Install work stations and installing and configuration computer hardware, OS, Email, Network folder, Printer, Scanner, and new applications. Monitoring and maintaining computer systems and networks. Troubleshooting system and network problems, diagnosing and solving hardware/software faults via ...

1.1. Tuyển dụng: Thực hiện công tác sàng lọc hồ sơ ứng viên, tìm ứng viên phù hợp, hẹn phỏng vấn, tham gia phỏng vấn sơ tuyển. Sắp xếp công việc chào đón  nhân viên mới. Lập các kênh tuyển dụng phục vụ cho công tác tuyển dụng của Công ...

System Development:  Responsible for developing system using NET technologies including:  - Able to read and understand technical documents in English  - Implements feature customization based on the requirements from the users - Participate in design/code review  - Verify database and data integrity  - Identify and correct ...

1.1 Planning: Assist in analysing ideas for new investment strategies for Consumer Finance Project. Be responsible for the coordination of the strategic and financial planning, budget control and business analytics functions for the portfolio and customer engagement. Assist to centralize several planning activities ranging from ...

Research and develop new products in Leasing/Finance/Banking industry Research and develop new channels for promoting company’s products Manage existing online channels (Website, Facebook, Zalo) and offline marketing activities to enhance brand awareness of company Write and edit published content for online channels and PR ...

- Chuẩn bị hợp đồng cho thuê; - Kiểm tra hồ sơ giải ngân; - Kiểm tra và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của công ty; - Quản lý các tập tin của khách hàng; - Theo dõi các hồ sơ tín dụng; - Các công việc liên quan  khác.

- Tìm kiếm khách hàng, gọi điện thoại & gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng doanh nghiệp; - Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng; - Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng khách hàng doanh nghiệp

Mạng lưới quốc tế