En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Vị Trí Tuyển Dụng

• Lọc, tải CV hàng ngày từ các nguồn sẵn có của công ty. • Liên hệ ứng viên, hẹn phỏng vấn, sắp xếp lịch phỏng vấn cho các Team Leader/Manager. • Duy trì và phát triển các kênh tuyển dụng tiềm năng như Facebook, TikTok,… • Hỗ trợ tổ chức và tham gia các hoạt động ...

- Được huấn luyện tại các phòng nghiệp vụ để hỗ trợ chuyển đổi số quy trình quản lý hồ sơ tín dụng và quy trình giải ngân; - Tiếp nhận các yêu cầu phát triển, cải tiến quy trình, tính năng từ các phòng nghiệp vụ; - Lập và chuẩn bị các tài liệu cho yêu cầu phát ...

1.Help Desk Administration (80%) Install work stations and installing and configuration computer hardware, OS, Email, Network folder, Printer, Scanner, and new applications. Monitoring and maintaining computer systems and networks. Troubleshooting system and network problems, diagnosing and solving hardware/software faults via remote, ...

1.1 Reception: - Greeting clients, visitors and directing to desired contacts. - Taking messages when the call receiver is not available - Managing incoming mail/stationery and out-going mail effectively to ensure proper of the charges of expenses of them. 1.2 Admin: - Making the office expense payments. - Arranging car/taxi for employees to ...

1.1. Tuyển dụng: Thực hiện công tác sàng lọc hồ sơ ứng viên, tìm ứng viên phù hợp, hẹn phỏng vấn, tham gia phỏng vấn sơ tuyển. Sắp xếp công việc chào đón nhân viên mới. Lập các kênh tuyển dụng phục vụ cho công tác tuyển dụng của Công ...

System Development: - Implements feature customization based on the requirements from the users; - Participate in design/code review; - Verify database and data integrity; - Identify and correct or advise, on operational issues in client computer systems; - Providing support, including procedural documentation. Helpdesk: - ...

Research and develop new products in Leasing/Finance/Banking industry Research and develop new channels for promoting company’s products Manage existing online channels (Website, Facebook, Zalo) and offline marketing activities to enhance brand awareness of company Write and edit published content for online channels and PR ...

Learn to screen application documents from applicant. Pay a site visit to applicant to conduct credit checking. Learn to key in applicant information in system and analyze applicant’s credit situation. Write credit report and present to credit authority. Update database information in system.

- Tìm kiếm khách hàng, liên hệ & gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng doanh nghiệp; - Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng; - Mở rộng & duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng; - Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp ...

• Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh về nghiên cứu thị trường, sản phẩm bảo hiểm, mô hình kinh doanh, chiến lược tiếp thị và các hoạt động hỗ trợ bán hàng, quy trình kinh doanh và dự báo tài chính cho sản phẩm Chailease. • Xác định và phát triển các mối quan hệ kinh doanh chiến ...

Mạng lưới quốc tế