En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Vị Trí Tuyển Dụng

Được huấn luyện tại các phòng nghiệp vụ để hỗ trợ chuyển đổi số quy trình quản lý hồ sơ tín dụng và quy trình giải ngân. Tiếp nhận các yêu cầu phát triển, cải tiến quy trình, tính năng từ các phòng nghiệp vụ. Lập và chuẩn bị các tài liệu cho yêu cầu phát ...

1.1. Tuyển dụng: Thực hiện công tác sàng lọc hồ sơ ứng viên, tìm ứng viên phù hợp, hẹn phỏng vấn, Lập các kênh tuyển dụng phục vụ cho công tác tuyển dụng của Công ty. Hỗ trợ công việc tuyển dụng và lập các báo cáo tuyển dụng 1.2. Hành chính: Theo ...

System Development:  Responsible for developing system using NET technologies including:  - Able to read and understand technical documents in English  - Implements feature customization based on the requirements from the users - Participate in design/code review  - Verify database and data integrity  - Identify and correct ...

1.1 Planning: Assist in analysing ideas for new investment strategies for Consumer Finance Project. Be responsible for the coordination of the strategic and financial planning, budget control and business analytics functions for the portfolio and customer engagement. Assist to centralize several planning activities ranging from ...

- Chuẩn bị hợp đồng cho thuê; - Kiểm tra hồ sơ giải ngân; - Kiểm tra và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của công ty; - Quản lý các tập tin của khách hàng; - Theo dõi các hồ sơ tín dụng; - Các công việc liên quan  khác.

Learn to screen application documents from applicant. Pay a site visit to applicant to conduct credit checking. Learn to key in applicant information in system and analyze applicant’s credit situation. Write credit report and present to credit authority. Update database information in system. More details will be ...

- Tìm kiếm khách hàng, gọi điện thoại & gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng doanh nghiệp; - Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng; - Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng khách hàng doanh nghiệp

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh về nghiên cứu thị trường, sản phẩm bảo hiểm, mô hình kinh doanh, chiến lược tiếp thị và các hoạt động hỗ trợ bán hàng, quy trình kinh doanh và dự báo tài chính cho sản phẩm Chailease; - Xác định và phát triển các mối quan hệ kinh doanh chiến ...

- Xuất hóa đơn - Hạch toán tiền thuê - Theo dõi hóa đơn để gửi cho khách hàng - Tư vấn khách hàng về kế toán cho thuê tài chính - Chứng từ lưu trữ - Các công việc khác theo sự phân công.

• Tìm kiếm khách hàng, gọi ĐT & gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng; • Mở rộng & duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng; • Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng; • Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng ...

Mạng lưới quốc tế