En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Vị Trí Tuyển Dụng

- Develop highly interactive, user-friendly iOS/Android applications. - Maintain and enhance existing mobile applications. - Translate functional requirements from users into sound technical designs that meet the objectives. - Design, develop and implement mobile applications in accordance with user requirements. Responsible for ...

1, Planning and managing the business performance - Support top management in controlling sales activities and performance. - Assist in the development/adjustment of KPIs for other departments. - Follow monthly/quarterly/annual business activities. - Assessment and supplement necessary action plans to achieve sales targets. - Make ...

- Hỗ trợ thực hiện việc tính lương và phúc lợi cho nhân viên đảm bảo theo đúng quy định của công ty. - Soạn thảo, lưu trữ và theo dõi hợp đồng lao động của nhân viên. - Thực hiện thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng. - Thực hiện thủ tục liên quan đến ...

System Development: - Implements feature customization based on the requirements from the users; - Participate in design/code review; - Verify database and data integrity; - Identify and correct or advise, on operational issues in client computer systems; - Providing support, including procedural documentation.

- Checking and advice business matters to ensure it follows State regulations and the Company’s charter and internal policies and regulations; - Handling AML, FATCA, ABAC, Customer Information Protection, etc., including systemized matters; - Regulations update, gap analysis and training/support related depts. to comply with new regs; - ...

- Learn to screen application documents from applicant. - Pay a site visit to applicant to conduct credit checking. - Learn to key in applicant information in system and analyze applicant’s credit situation. - Write credit report and present to credit authority. - Update database information in system.

- Tìm kiếm khách hàng, liên hệ & giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng doanh nghiệp; - Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng; - Mở rộng & duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng; - Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng ...

- Tìm kiếm khách hàng, liên hệ và gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng. - Mở rộng & duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. - Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng. - Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng ...

Liên hệ, làm việc trực tiếp, yêu cầu thanh toán đối với những khách hàng quá hạn thanh toán. Theo dõi và báo cáo định kỳ về cam kết thanh toán của khách hàng, đảm bảo cam kết thanh toán được thực hiện. Là đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty khi ...

- Chuẩn bị hợp đồng cho thuê; - Kiểm tra hồ sơ giải ngân; - Kiểm tra và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của công ty; - Quản lý hồ sơ đăng ký xe; - Quản lý các tập tin của khách hàng; - Theo dõi các hồ sơ tín dụng.

Mạng lưới quốc tế