En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Tin tức thị trường

Ngày 28 tháng 10 năm 2021 vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh với chủ đề Diễn đàn Cho thuê tài chính Trung Quốc đã được tổ chức thành công tại Thượng Hải. Ông Kuen-Ming Chen - Chủ tịch Chailease (CILC) đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị này.

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.  

Văn bản pháp luật: Văn bản hợp nhất 27 hợp nhất Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội (“VBHN 27”), có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021. Nghị định ...

Văn bản pháp luật: Văn bản hợp nhất 03 (hợp nhất luật cư trú 2006 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 36/2013/QH 13) (“VBHN 03”). Luật cư trú 2020 (“LCT”), có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021, thay thế VBHN 03.

Điểm khác biệt chính giữa hoạt động cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động là phương pháp hạch toán kế toán cùng với các điều kiện khác như thời gian thuê, rủi ro & lợi ích, tính chất hợp đồng ... Vậy chủ doanh nghiệp sẽ lựa chọn như thế nào giữa cho thuê tài chính và ...

Cập nhật Thông tư 06/2020/TT-BTP sửa đổi bổ sung Thông tư 08/2018/TT-BTP  

So sánh nội dung của thông tư 18/2018/TT-NHNN và thông tư 09/2020/TT-NHNN (có hiệu lực kể từ 01/01/2021) quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

Tiếp nối phần 1 của series bài viết Các chỉ số tài chính doanh nghiệp cần lưu ý, chúng tôi tiếp tục đưa 04 chỉ số khác (về nợ và khả năng sinh lời) mà người quản lý có thể quan tâm và tham khảo cho doanh nghiệp của mình

Mạng lưới quốc tế