En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

CÙNG CHAILEASE TÌM HIỂU VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày 30 tháng 12 năm 2022

 

* CHÚ Ý!!! Dựa trên thực trạng về Phòng chống tham nhũng (“PCTN”) trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, các tình huống nêu tại Câu hỏi 6,7,8,9 dưới đây là các tình huống giả định nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu quy định, vì vậy không có ẩn ý nào khác và cũng không nhằm mục đích chỉ trích bất kỳ cá nhân/tổ chức nào

Trả lời: E. Tất cả các phương án trên

 

 

Trả lờiCác biện pháp phòng ngừa tham nhũng là

  1. Công ty xây dựng và thực hiện nghiêm túc các Quy tắc ứng xử cũng như cơ chế kiểm soát nội bộ lẫn nhau.
  2. Công ty phải đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch chính sách, quy chế trong tổ chức và hoạt động theo quy định pháp luật.
  3. Công ty phải kiểm soát xung đột lợi ích trong các mối quan hệ như lợi ích giữa (i) các nhân viên với nhau, (ii) giữa nhân viên và người thân, bạn bè của nhân viên, (iii) giữa nhân viên và Công ty.
  4. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu công ty trong quản lý, kiểm soát tham nhũng.

 

Trả lời: D. Tất cả các đáp án trên

 

Trả lời: D. Dưới 2 triệu nhưng đã bị xử lý kỷ luật lao động bởi người sử dụng lao động

 

Trả lời:

Hành vi của anh Lai Sần nói trên có thể rơi vào tội tham nhũng, cụ thể là hành vi đưa hối lộ. Bởi vì: Anh Lai Sần đã tìm cách “đưa” tiền cho chuyên viên xử lý hồ sơ (bên có thẩm quyền quyết định) để bên có thẩm quyền đồng ý chấp thuận và đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ xin giấy phép của Công ty CiAiTiCiEo theo yêu cầu của anh Lai Sần. Các hành vi của anh Lai Sần được mô tả trong tình huống trên có dấu hiệu của hành vi tham nhũng đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015.

 

Trả lời:

Hành vi của chị Tốc Độ trong tình huống trên là hành vi tham nhũng và cụ thể là hành vi nhận hối lộ. Theo đó, chị Tốc Độ với quyền và nghĩa vụ kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ, chứng từ thì chị Tốc Độ đã không thực hiện điều này đúng theo quy định Công ty LiXinh và đã nhận lợi ích từ anh Chại Xố (cụ thể là 1 khoản tiền để chạy hồ sơ của anh Chại Xố đưa cho chị Tốc Độ) để lờ đi những điểm sai sót trong hồ sơ, chứng từ của case của anh Chại Xố và tạo điều kiện để case của anh Chại Xố được giải ngân. Hành vi của chị Tốc Độ trong tình huống nêu trên có dấu hiệu của hành vi tham nhũng nhận hối lộ theo Điều 354 BLHS 2015.

 

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật PCTN, “. Xung đột lợi ích là tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Trong công tác mua sắm tài sản cho Công ty BÁT CƠM, người phụ trách việc này - anh LCAL có quen biết bạn bè (làm việc tại Công ty GIÀU CÓ) đang có kinh doanh loại tài sản đó, anh LCAL đã làm việc với bạn mình để xuất mua hàng hoá của Công ty GIÀU CÓ với mức giá cao hơn mặt bằng chung của thị trường (do việc mua sắm này cũng không thực hiện qua chọn thầu), nhờ vậy anh LCAL đã được Công ty GIÀU CÓ chia lại 1 khoản lợi không nhỏ.

Như vậy, lợi ích của anh LCAL và Công ty BÁT CƠM đã có sự xung đột, thuộc trường hợp phải xem xét về tham nhũng.

 

Trả lời:

Hành vi của anh Ta Gét trong tình huống trên là hành vi tham nhũng và cụ thể là hành vi môi giới hối lộ. Theo đó, anh Ta Gét đã lợi dụng cơ hội là nhân viên quan hệ khách hàng, có điều kiện thường xuyên gặp gỡ Khách hàng đã cố tình tạo cơ hội cho chị Kiểm Soát và Khách hàng Triển Vọng “gặp gỡ”, “đưa-nhận” các khoản tiền không hợp pháp nhằm đẩy mạnh tiến độ giải ngân case.  Hành vi của anh Ta Gét trong tình huống nêu trên có dấu hiệu của hành vi môi giới hối lộ theo Điều 365 BLHS 2015.

 

Còn tiếp…

Theo phòng Pháp Lý Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease 

 


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế