En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Thông tin cơ bản

Định nghĩa                                                                                                                        

    Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.

Lợi ích của khách hàng   

    Tiền thuê được khấu trừ thuế
    Thêm nguồn tài chính linh hoạt mà vẫn không sử dụng tín dụng ngân hàng
    Tiền thuê cố định và thời hạn thuê dài giúp kiểm soát chi phí hiệu quả hơn
    Mở tín dụng thư để nhập khẩu tài sản thuê cho khách hàng
    Thủ tục thuê nhanh chóng đơn giản đáp ứng nhu cầu của khách hàng
    Giúp hạn chế rủi ro lạm phát và giảm áp lực trên ngân quỹ

Khách hàng cho thuê

    Cá nhân
    Doanh nghiệp

Tài sản cho thuê

    Phương tiện vận chuyển.
    Máy móc, dây chuyền sản xuất.
    Thiết bị công trình.
    Thiết bị văn phòng

Thời hạn cho thuê

    Thời gian thuê tài chính cụ thể tùy thuộc vào nhu cầu thuê và chính sách của công ty Cho Thuê Tài Chính vào thời điểm
       khách hàng xin thuê, thường từ 2 năm đến 5 năm.

Lãi suất cho thuê

    Lãi suất cho thuê bằng Đồng Việt Nam hoặc bằng Đô la Mỹ, được áp dụng theo phương thức thả nổi hoặc cố định tùy
       thuộc vào thỏa thuận của hai bên.
 

    Hồ sơ thuê tài chính

 


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế