En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Tài sản thanh lý

Máy móc

01 Máy tiện CNC

01 Máy tiện CNC

100,000,000
08 máy sấy

08 máy sấy

440,000,000
01 máy li tâm

01 máy li tâm

45,000,000
01 Máy in lưới

01 Máy in lưới

1,500,000,000

Phương tiện vận tải

Thiết bị xây dựng

Mạng lưới quốc tế