En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Chương trình cấp tín dụng mua xe

CHƯƠNG TRÌNH CẤP TÍN DỤNG MUA XE VẬN TẢI

(Dành cho khách hàng doanh nghiệp)

(Áp dụng từ ngày 26/10/2020 cho đến khi có thông báo khác bằng văn bản từ Chailease)

 

1. Phương thức cấp tín dụng: Cho thuê tài chính

2. Các loại xe áp dụng:

Chương trình này chỉ áp dụng giới hạn cho những loại xe với thương hiệu tương ứng, cụ thể như sau:

Loại xe áp dụng

Tình trạng

Xe tải thùng

Mới/Cũ

Xe đầu kéo

Mới/Cũ

Xe ôtô con từ 9 chỗ trở xuống; Xe bán tải

Mới/Cũ

Xe bơm bê tông; Xe trộn bê tông; Xe ben; Xe bồn; Xe tải gắn cẩu; Xe ôtô khách

Mới/Cũ

Tất cả các loại sơ mi rơmoóc

Mới3. Khách hàng mục tiêu:

Khách hàng thỏa mãn các điều kiện sau được xem xét là khách hàng tiềm năng của Chailease:

 • Có thời gian thành lập từ 2 năm trở lên (đối với khách hàng là doanh nghiệp);
 • Không có nợ nhóm 2 trở lên trong vòng 1 năm;
 • Không có nợ quá hạn tại Chailease trong vòng 1 năm;
 • Có tối thiểu 3 chiếc xe dùng cho kinh doanh (áp dụng cho khách hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải)

4. Điều khoản thuê tài chính:

Khoản mục

Yêu cầu

Loại I

Loại II

Giá trị tài trợ/ Giá trị tài sản

<=90%

<=80%

Thời hạn thuê tài chính

≤ 60 tháng

≤ 48 tháng

Tỷ lệ ký quỹ

0% ~ 10%

0% ~ 10%

 

5. Thẩm định khách hàng thuê tài chính

5.1. Hồ sơ khách hàng:

5.1.1. Hồ sơ pháp lý:

 • Giấy đăng ký kinh doanh mới nhất
 • Điều lệ công ty (cho công ty từ 2 thành viên trở lên) (Có/ Không)
 • CMND hay Hộ chiếu của người đại diện trước pháp luật.

5.1.2. Hồ sơ tài chính:

 • Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất (gồm số liệu của 3 năm)
 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng của 12 tháng gần nhất
 • Sổ phụ tài khoản ngân hàng trong 3 tháng gần nhất

5.1.3. Hồ sơ thuê tài chính:

 • Đơn thuê tài chính kiêm kế hoạch kinh doanh (theo mẫu Chailease)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
 • Giấy chứng nhận đăng ký xe của những xe hiện có (áp dụng cho công ty vận tải)
 • Bảng khấu hao tài sản cố định
 • Hợp đồng đầu ra (áp dụng cho công ty không kinh doanh vận tải)
 • Báo giá của nhà cung cấp về tài sản dự kiến thuê tài chính

5.2. Thời gian xử lý hồ sơ:

Tổng hạn mức cấp tín dụng cho một khách hàng

Thời gian xử lý hồ sơ

Tổng hạn mức cấp tín dụng <=USD 250,000

1 ngày – 2 ngày (tương đương 8 giờ - 16 giờ làm việc) kể từ khi nhận đủ hồ sơ thuê tài chính

Tổng hạn mức cấp tín dụng > USD 250,000

Từ 3 ngày làm việc trở lên kể từ khi nhận đủ hồ sơ thuê tài chính

 

6. Chính sách hoa hồng môi giới:

6.1. Hoa hồng môi giới: 

Hoa hồng môi giới được chi cho tất cả bên môi giới (bao gồm cá nhân bán xe hoặc Công ty bán xe) dựa trên tổng số tiền Chailease đã cấp tín dụng đối với Khách hàng được môi giới. Tỷ lệ chi hoa hồng cụ thể như sau:

Tình trạng xe (*)

Tỷ lệ chi hoa hồng

Mới

0.6%

0.4%

 

Hoa hồng môi giới = Tỷ lệ hoa hồng x Số tiền cấp tín dụng cho khách hàng.


Ghi chú khác:

 • Hoa hồng môi giới được chi trả dựa trên số tiền cấp tín dụng cho những loại xe mà bên môi giới bán.
 • Hoa hồng môi giới chỉ được chi trả cho những loại xe đã được đề cập ở mục 3.
 • Các điều kiện để xác định tình trạng cũ hoặc mới của xe như sau:

Tình trạng (*)

Điều kiện

Mới

Đối với xe ô tô con từ 9 chỗ trở xuống, xe bán tải, xe bơm bê tông, xe trộn bê tông, xe ben, xe bồn, xe tải gắn cẩu, xe ôtô khách phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Năm thanh toán (NTT) không vượt quá 02 năm kể từ Năm sản xuất (NSX).

 • Chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ở Việt Nam.

Đối với xe đầu kéo có xuất xứ từ Mỹ (International; Freightliner) phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • NTT không vượt quá 06 năm kể từ NSX.
 • Chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ở Việt Nam.

Đối với sơ mi rơmoóc phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • NTT không vượt quá 01 năm kể từ NSX.
 • Chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ở Việt Nam.
Không đáp ứng các điều kiện nêu trên.


6.2. Thanh toán hoa hồng môi giới:

Hoa hồng môi giới được chi trả hằng tháng và :

 • Chưa bao gồm 10% thuế TNCN nếu chi cho cá nhân, CILC tính và nộp hộ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành ; hoặc
 • Chưa bao gồm 10% VAT nếu chi cho công ty, CILC trả thêm 10% VAT dựa vào hóa đơn của Công ty môi giới.

Các chương trình Hợp tác với nhà cung cấp của Chailease Việt Nam

  Chương trình Hoa hồng và hợp tác: Dành cho Nhà cung cấp Máy móc, thiết bị Sản xuất (Xem chi tiết chương trình)

  Chương trình Hoa hồng và hợp tác: Dành cho Nhà cung cấp Máy móc, thiết bị Xây dựng (Xem chi tiết chương trình)
 • Tham gia chương trình hợp tác này ngoài việc làm cho khách hàng của bạn thỏa mãn hơn, bạn bán được nhiều sản phẩm hơn thì Chailease còn trích một phần HOA HỒNG HẤP DẪN để cảm ơn việc bạn đã giới thiệu khách hàng thuê tài chính cho Chailease!
 • Với vị trí dẫn đầu ngành cho thuê tài chính tại Việt Nam, Chailease cùng với sự hiểu biết sâu rộng của mình được xem là nơi đáng để doanh nghiệp bạn tin tưởng.
 • Công ty bạn quan tâm hãy liên hệ ngay bằng cách để lại thông tin ở mục Liên hệ hoặc gửi yêu cầu về email: service02@chailease.com.vn  hoặc gọi Hotline 028 7301 6010 để được tư vấn miễn phí.

 


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế