En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Thuê tài chính nhập khẩu

Thuê tài chính nhập khẩu

    Cho thuê tài chính nhập khẩu là việc Công ty cho thuê tài chính đại diện Bên thuê đứng ra mua tài sản từ Nhà cung cấp ở nước ngoài và cho Bên thuê thuê lại tài sản theo lịch trình thanh toán thể hiện trên Hợp đồng thuê.

Cho thuê tài chính nhập khẩu

Qui trình cho thuê

Quy trình Cho thuê tài chính nhập khẩu

(1) Chọn lựa thiết bị

(2) Nộp hồ sơ thuê tài chính   

(3) Ký Hợp đồng thuê

(4) Ký  Hợp đồng mua thiết bị

(5) Bàn giao thiết bị

(6) Thanh toán những thiết bị đặt mua

(7) Thanh toán tiền thuê


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế