En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Tin tức thị trường

Văn bản pháp luật: Văn bản hợp nhất 27 hợp nhất Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội (“VBHN 27”), có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021. Nghị định ...

Văn bản pháp luật: Văn bản hợp nhất 03 (hợp nhất luật cư trú 2006 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 36/2013/QH 13) (“VBHN 03”). Luật cư trú 2020 (“LCT”), có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021, thay thế VBHN 03.

Điểm khác biệt chính giữa hoạt động cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động là phương pháp hạch toán kế toán cùng với các điều kiện khác như thời gian thuê, rủi ro & lợi ích, tính chất hợp đồng ... Vậy chủ doanh nghiệp sẽ lựa chọn như thế nào giữa cho thuê tài chính và ...

Cập nhật Thông tư 06/2020/TT-BTP sửa đổi bổ sung Thông tư 08/2018/TT-BTP  

So sánh nội dung của thông tư 18/2018/TT-NHNN và thông tư 09/2020/TT-NHNN (có hiệu lực kể từ 01/01/2021) quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

Tiếp nối phần 1 của series bài viết Các chỉ số tài chính doanh nghiệp cần lưu ý, chúng tôi tiếp tục đưa 04 chỉ số khác (về nợ và khả năng sinh lời) mà người quản lý có thể quan tâm và tham khảo cho doanh nghiệp của mình

Việc các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ gặp trở ngại trong tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng luôn là câu chuyện muôn thuở đối với nhà quản trị. Chính vì trở ngại trong tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng nên các doanh nghiệp này buộc phải tìm cách tiếp cận những kênh huy động ...

Một doanh nghiệp muốn hoạt động bền vững và phát triển lâu dài cần phải có một nền tài chính vững chắc, giống như một người có được sức khỏe tốt thì mới có thể sống và làm việc hiệu quả. Và “sức khỏe” của một doanh nghiệp được đo lường thông qua một nền ...

Chi phí chữa bệnh leo thang khiến nhiều người từ bỏ ý định điều trị những bệnh nguy hiểm, và đòi hỏi mức kinh phí lớn trong một khoảng thời gian dài đối với một số bệnh như suy thận, tiểu đường, hen suyễn,... Từ đó, bảo hiểm sức khỏe ra đời chính là giải pháp cho ...

Mạng lưới quốc tế