En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Hỏi đáp

1. Khi nhập khẩu tài sản cho mục đích đầu tư, tôi đựơc miễn thuế nhập khẩu. Nếu sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính, tôi có được miễn thuế nhập khẩu không?

Khách hàng vẫn đựơc hưởng chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với tài sản nhập đầu tư thông qua hình thức cho thuê tài chính. Các loại thuế và phí khác, doanh nghiệp vẫn thực hiện đầy đủ theo quy định của cục thuế và hải quan.

2. Loại tiền tệ dùng để thanh toán tiền thuê hàng tháng

Khách hàng vui lòng thanh toán tiền thuê theo loại tiền tệ được tài trợ được kí trong hợp đồng thuê tài chính.
Ví dụ:
Tài sản thuê được mua tại Việt Nam, thanh toán bằng Việt Nam đồng. Chúng tôi hỗ trợ Việt Nam đồng nên khách hàng thanh toán tiền thuê hàng tháng bằng Việt Nam đồng.
Tài sản thuê đựơc nhập khẩu, thanh toán bằng đồng Dola Mỹ (USD). Nếu theo hợp đồng thuê chúng tôi hỗ trợ bằng đồng Dola Mỹ (USD), khách hàng sẽ thanh toán tiền thuê bằng đồng Dola Mỹ (USD). Nếu chúng tôi hỗ trợ bằng Việt Nam đồng, khách hàng sẽ thanh toán tiền thuê bằng Việt Nam đồng.

3. Tôi có thể liên lạc với ai nếu có những vấn đề thắc mắc?

Nếu Quý khách có những vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại công ty: (028)7301 6010
 
Gửi email về địa chỉ: service02@chailease.com.vn 
 
Ngoài ra Quý khách cũng có thể gửi yêu cầu tại các trang mạng xã hội của Chailease Việt Nam
 
- Fanpage: Cho Thuê Tài Chính Chailease (https://www.facebook.com/chaileasevietnam/)
 
- Zalo Account: https://zalo.me/75488896945241267 hoặc quét mã QR code
 

4. Thuế VAT khi mua tài sản có được khấu trừ?

Thuế VAT khi mua tài sản cho thuê tài chính được khấu trừ theo quy định của Luật Thuế Việt Nam.

5. Khấu hao tài sản cho thuê tài chính đựơc thực hiện thế nào?

Khấu hao tài sản thuê tài chính được thực hiện theo quy định của các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 
            - Đối với giao dịch cho thuê tài chính thông thường: điều 93 của Thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Nhấp link để tải file excel ví dụ dưới đây:
(Hạch toán cho thuê tài chính)

- Đối với giao dịch bán và thuê lại: điều 36 của Thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Nhấp link để tải file excel ví dụ dưới đây:
(Hạch toán bán và thuê lại tài sản)

Để biết chị tiết hơn các câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ kế toán khi thuê tài chính, xin vui lòng nhấn vào đây

6. Doanh nghiệp có được thuê tài chính với những tài sản đã đựơc mua và thanh toán trước đó?

Doanh nghiệp có thể thực hiện thuê tài chính với những tài sản đã được mua và thanh toán trước đó. Hình thức này được gọi là hình thức “Bán và Thuê Lại”. Một số điều kiện để thực hiện dịch vụ này:

- Tài sản là các động sản.

- Thời hạn thuê không được quá thời gian khấu hao còn lại của tài sản.

- Tài sản phù hợp các yêu cầu của công ty cho thuê tài chính.

- Tình hình doanh nghiệp phù hợp với các yêu cầu của công ty cho thuê tài chính.

7. Tài sản cho thuê tài chính được bảo hành và bảo trì thế nào?

Tài sản thuê tài chính được Bên Thuê sử dụng theo các quy định về bảo hành và bảo trì của nhà cung cấp, chủ động liên lạc với nhà cung cấp khi cần hỗ trợ. Trường hợp tài sản bị hư hỏng, ngoài việc thông báo cho nhà cung cấp, Bên Thuê nên thông báo cho Bên Cho Thuê.

8. Khi nào khách hàng đựơc chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản thuê tài chính?

Quyền sở hữu này đựơc chuyển giao cho Bên Thuê vào cuối kỳ thuê tài chính hoặc khi Bên Thuê kết thúc hợp đồng thuê trước hạn và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng thuê tài chính.
 

9. Tài sản cho thuê tài chính thuộc sở hữu của ai?

Tài sản cho thuê tài chính thuộc quyền sở hữu của công ty thuê tài chính trong suốt thời hạn thuê.

10. Ai chọn tài sản thuê tài chính?

Bên Thuê là người chọn tài sản thuê tài chính theo mục đích sử dụng của mình.

11. Những tài sản nào được cho thuê tài chính?

Tài sản cho thuê tài chính là các động sản được mua trong nước hoặc mua từ nước ngoài. Tài sản cho thuê bao gồm: phương tiện vận chuyển, máy móc, dây chuyền sản xuất, thiết bị công trình, thiết bị văn phòng.

12. Lãi suất thả nổi sẽ đựơc thực hiện điều chỉnh như thế nào?

Lãi suất thả nổi sẽ được điều chỉnh ngay khi có sự điều chỉnh từ công ty cho thuê tài chính, việc thực hiện giảm hay thu thêm lãi suất sẽ đựơc thực hiện vào các kỳ theo quy định của cho thuê tài chính.
Ví dụ: Hôm nay, ngày 1/5/2010, CILC điều chỉnh tăng lãi suất cho tất cả các khách hàng. Ngày thanh toán của khách hàng A là ngày 15 hàng tháng thì ngày 15/5 và 15/6, khách hàng vẫn thực hiện thanh toán tiền thuê theo lịch trình đã gửi. Kỳ thanh toán tháng 7 là kỳ thực hiện thanh toán cộng trừ lãi suất cho khách hàng của CILC, do đó ngày 15/7 khách hàng A thanh toán tiền thuê tháng 7 cộng thêm tiền chênh lệch lãi suất của kỳ tháng 5 và tháng 6.

13. Lãi suất cho thuê tài chính là cố định hay thả nổi?

Lãi suất cho thuê có thể là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi. Áp dụng lãi suất nào tùy thuộc vào thỏa thuận của 2 bên và chính sách của Công ty cho thuê tài chính.

14. Lãi suất cho thuê tài chính đựơc tính thế nào?

Lãi suất cho thuê tài chính là lãi suất thỏa thuận được tính trên Giá trị thuê (số tiền Bên Cho Thuê giải ngân để mua tài sản thuê). Lãi suất cho thuê tài chính hàng tháng sẽ được tính trên dư nợ giảm dần.

15. Nếu kết thúc Hợp Đồng thuê tài chính trước hạn, khách hàng phải thanh toán những chi phí nào?

Nếu kết thúc Hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn, khách hàng cần thanh toán: Vốn gốc, Thuế VAT, các khoản lãi quá hạn (nếu có), giá mua lại và tiền phạt chấm dứt trước hạn. Tiền phạt chấm dứt trước hạn được đề cập trong Hợp đồng cho thuê tài chính.

16. Giá mua lại (giá trị còn lại) là gì?

Giá mua lại (giá trị còn lại) là khoản tiền mà Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê vào cuối thời hạn thuê hoặc vào thời điểm mà hai bên đã thỏa thuận trước. Sau khi Bên Thuê thanh toán giá mua lại cho Bên Cho Thuê, Bên Cho Thuê sẽ xuất hóa đơn để chuyển giao quyền sở hữu tài sản thuê cho Bên Thuê.

17. Tiền trả trước là gì ?

Tiền trả trước là khoản tiền mà Bên Thuê thanh toán trước một phần giá trị của Tài Sản Thuê, phần còn lại sẽ đựơc Bên Cho Thuê thanh toán. Tiền trả trước này có thể thực hiện theo 2 cách:
 
Cách 1 : Bên Thuê trả Tiền Trả Trước cho Bên Bán và cần có các chứng từ xác nhận.
Cách 2 : Bên Thuê trả Tiền Trả Trước cho Bên Cho Thuê, sau đó Bên Cho Thuê chuyển 100% giá mua cho Bên Bán.

18. Tiền ký cược bảo đảm là gì?

Tiền ký cược bảo đảm là khoản tiền mà Bên Thuê chuyển cho Bên Cho Thuê để đảm bảo thực hiện Hợp đồng cho thuê tài chính. Bên Thuê sẽ đựơc nhận lại tiền ký cược bảo đảm vào cuối thời hạn thuê hoặc theo thỏa thuận của hai bên trong Hợp đồng cho thuê tài chính.

19. Tiền thuê hàng tháng đựơc thanh toán như thế nào?

Tiền thuê hàng tháng được Bên Thuê thanh tóan cho Bên Cho Thuê theo hình thức chuyển khoản ngân hàng. Chúng tôi sẽ thông báo tiền thuê hàng tháng cho bên thuê bằng fax hoặc email.

20. Các chi phí liên quan đến thuê tài chính?

Các chi phí liên quan đến cho thuê tài chính bao gồm:
  • Tiền trả trước
  • Tiền kí quỹ
  • Phí mua lại
  • Phí bảo hiểm tài sản thuê.

21. Tôi là cơ sở kinh doanh tư nhân, tôi có thể thuê tài chính không?

Đối với cơ sở kinh doanh tư nhận, vẫn có thể thực hiện thuê tài chính nếu có các nhu cầu về mua sắm các tài sản là động sản và thỏa các điều kiện thẩm định của công ty cho thuê tài chính.

22. Công ty tôi vừa thành lập, tôi có thể sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính không?

Công ty vừa thành lập vẫn có thể sử dụng các dịch vụ cho thuê tài chính nếu thỏa các điều kiện thẩm định của công ty cho thuê tài chính. Công ty vừa thành lập thì khả năng đựơc duyệt cho thuê tài chính sẽ không cao như các công ty đã thành lập lâu và có thời gian hoạt động dài. Khi thẩm định để xét duyệt cho thuê tài chính, chúng tôi không chỉ dựa trên thời gian thành lập mà còn dựa trên thời gian hoạt động của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm bài viết: Công ty Start-up có được sử dụng dịch vụ thuê tài chính không?

23. Bảo Lãnh cá nhân trong thuê tài chính là gì?

Bảo lãnh cá nhân trong thuê tài chính là hình thức bảo lãnh cho các khoản thuê tài chính của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Cá nhân ký bảo lãnh trong thuê tài chính có nghĩa vụ thanh toán tiền thuê và các khoản nợ quá hạn liên quan theo quy định của Hợp đồng thuê tài chính mà Bên thuê không có khả năng thanh toán.

24. Điều kiện để được cho thuê tài chính là gì?

Một số điều kiện cho thuê tài chính đối với doanh nghiệp
  • Thành lập trên 2 năm
  • Báo cáo tài chính có lãi
  • Mô hình kinh doanh: lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải,…

Để biết thêm chi tiết về điều kiện cho thuê tài chính đối với doanh nghiệp, xin vui lòng nhấn vào đây

25. Đối tượng khách hàng của CILC?

Đối tựong khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải,… có thời gian thành lập từ 2 năm trở lên.

26. Cơ sở thẩm định của công ty cho thuê tài chính

Khi thẩm định để cấp hạn mức tín dụng thuê tài chính cho một doanh nghiệp dựa trên rất nhiều yếu tố. Sau đây là một số yếu tố cơ bản:

- Tín dụng của khách hàng

- Loại tài sản thuê tài chính

- Thông tin ngân hàng và giao dịch khách hàng.

Để biết thêm chi tiết về cơ sở thẩm định của công ty cho thuê tài chính, xin vui lòng nhấn vào đây

27. Thời gian thẩm định là bao lâu?

Thời gian thẩm định một bộ hồ sơ xin thuê tài chính thông thường từ 3 đến 10 ngày kể từ ngày Bên Cho Thuê nhận đầy đủ hồ sơ xin thuê tài chính từ Bên Thuê. Thời gian cụ thể tùy thuộc vào hồ sơ doanh nghiệp đã cung cấp, tín dụng của doanh nghiệp, giá trị thuê mua tài chính và sự hỗ trợ thẩm định từ phía doanh nghiệp.

28. Thủ tục cho thuê tài chính?

1) Chọn lựa thiết bị

2) Nộp hồ sơ thuê tài chính

(3) Ký Hợp đồng thuê

(4) Ký  Hợp đồng mua thiết bị

(5) Bàn giao thiết bị

(6) Thanh toán những thiết bị đặt mua

(7) Thanh tóan tiền thuê

Xem thêm danh sách hồ sơ thuê tài chính tại đây

29. Thời gian cho thuê tài chính là bao lâu?

Thời hạn thuê tài chính là khoảng thời gian khách hàng trả tiền thuê cho Công ty Cho thuê tài chính. Vào thời điểm kết thúc thời hạn thuê, quyền sở hữu của tài sản thuê sẽ đựơc chuyển giao cho Bên thuê. Thời hạn thuê là trung và dài hạn, thường từ 2 (hai) đến 5 (năm) năm. Thời gian thuê tài chính cụ thể tùy thuộc vào nhu cầu thuê và chính sách của Công ty Cho thuê tài thính vào thời điểm khách hàng xin thuê.

30. Những lợi ích khi khách hàng hợp tác với CILC?

Những lợi ích khi khách hàng hợp tác với CILC:

  Những giải pháp tài chính thích hợp đáp ứng nhu cầu của khách hàng:

  Những quy định và điều kiện chi trả tiền thuê linh hoạt.

  Cung cấp những dịch vụ kịp thời đáp ứng với các nhu cầu vốn của khách hàng.

  Mạng lưới dịch vụ tài chính quốc tế ở các quốc gia thuộc lãnh thổ Trung Quốc, Châu Á Thái Bình Dương và Hoa Kỳ.

  Những dịch vụ tài chính xuyên quốc gia được sắp xếp thông qua các công ty trực thuộc.

31. Những lợi ích của cho thuê tài chính?

Những lợi ích của cho thuê tài chính là:

  Tiền thuê được khấu trừ thuế.

  Thêm nguồn tài chính linh hoạt mà vẫn không sử dụng tín dụng ngân hàng.

  Tiền thuê cố định và thời hạn thuê dài giúp kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

  Mở tín dụng thư để nhập khẩu tài sản thuê cho khách hàng

  Thủ tục thuê nhanh chóng đơn giản đáp ứng nhu cầu của khách hàng

  Giúp hạn chế rủi ro lạm phát và giảm áp lực trên ngân quỹ.

Xem thêm bài viết: 7 lợi ích của cho thuê tài chính bạn cần biết

32. Công ty Cho Thuê Tài Chính?

Công ty Cho Thuê Tài Chính là một tổ chức tín dụng, chịu sự quản lý của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và các quy định của Nhà Nước về chính sách tiền tệ. Công ty cho thuê tài chính cung cấp các dịch vụ cho thuê tài chính, cho thuê vận hành, bán và thuê lại, và các dịch vụ khác đựơc sự cho phép của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

33. Cho thuê tài chính là gì?

Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho thuê tài chính (Bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho Bên thuê.

Xem thêm bài viết phân tích chuyên sâu về cho thuê tài chính là gì tại đây

Mạng lưới quốc tế