En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Cho vay bổ sung vốn lưu động đối với Bên thuê tài chính

1. Định nghĩa

► Cho vay bổ sung vốn lưu động là sản phẩm cho vay ngắn hạn, theo đó CILC cho Bên thuê vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ trực tiếp việc quản lý, vận hành và sử dụng tài sản thuê tài chính tại CILC.

► Quy trình vay: 

(1) Giao dịch mua hàng hoá hoặc dịch vụ

(2) Nộp hồ sơ vay vốn

(3) Ký Hợp đồng vay và các chứng từ khác

(4) Yêu cầu rút vốn

(5) Ký Thoả thuận thanh toán 3 bên

(6) Giải ngân

(7) Thanh toán tiền vay

2. Lợi ích của khách hàng:

►  Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động của Bên thuê trong việc thanh toán các chi phí liên quan đến tài sản thuê trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

  • Chi phí mua các loại nguyên vật liệu dùng trong hoạt động sản xuất của Tài sản thuê
  • Chi phí bảo hành, bảo trì Tài sản thuê

  • Tỉ lệ tài trợ cao, lên đến 100% mục đích sử dụng vốn vay

►  Phương án trả nợ linh hoạt, phân bổ đều hàng tháng giúp giảm áp lực dòng tiền của Bên thuê tại thời điểm cuối kỳ vay

►  Thủ tục xét duyệt hồ sơ vay đơn giản, quy trình giải ngân nhanh chóng.

3. Điều kiện vay vốn

► Là khách hàng đang có dư nợ cho thuê tài chính tại CILC.

► Tại thời điểm cấp tín dụng, Bên thuê không có nợ xấu phát sinh tại bất kỳ TCTD nào.

► Mục đích sử dụng vốn khả thi, hiệu quả và phù hợp theo quy định của CILC và pháp luật hiện hành.

► Tình hình tài chính ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ theo lịch trình đã cam kết.

4. Đặc điểm

► Thời hạn cho vay: 12 tháng

► Phương thức thanh toán: Linh hoạt theo dòng tiền của Bên thuê, Bên thuê có thể thanh toán theo một trong hai phương thức sau:

  • Gốc và lãi đều hằng tháng; hoặc
  • Gốc đều + lãi theo dư nợ gốc giảm dần

► Lãi suất cho vay: Cạnh tranh, linh hoạt theo tình hình tài chính của Bên Thuê

5. Hồ sơ vay vốn

► Hồ sơ pháp lý

► Hồ sơ tài chính

► Bản copy Hoá đơn và Hợp đồng mua bán (hoặc Đơn đặt hàng) chứng minh mục đích sử dụng vốn.

► Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).

 


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế