En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Chương Trình Hợp Tác Với Nhà Cung Cấp

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tài sản của khách hàng

    Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu tài chính cho khách hàng của bạn, để khách hàng của bạn mạnh dạn hơn trong đầu tư nếu đó là dự án khả thi, tài sản mua phù hợp với mục đích sản xuất kinh doanh. Khi đựơc hỗ trợ về tài chính, khách hàng của bạn sẽ có nhiều cơ hội để nâng cấp tài sản, mua mới tài sản hoặc thay thế những tài sản cũ.

Chương trình hợp tác

 

Phương thức thanh toán linh hoạt

    Chúng tôi có nhiều phương thức thanh toán linh hoạt bao gồm: thanh toán tiền thuê cố định hàng tháng, thanh toán tiền thuê giảm dần hàng tháng, hoặc thanh toán tiền thuê theo các phương thức thỏa thuận nhằm hỗ trợ quá trình tạo doanh thu từ tài sản thuê cho doanh nghiệp. Khách hàng của bạn sẽ có nhiều lựa chọn về tiền thuê, còn bạn có thể thu được tiền ngay sau khi bán hàng.
 

Phương thức giải ngân của chúng tôi như sau

    Đối với máy móc thiết bị: giải ngân ngay sau khi kí hợp đồng và sau khi xuất hóa đơn
    Đối với xe và các phương tiện cơ giới: giải ngân ngay khi kí hợp đồng và sau khi có Giấy hẹn đăng kí xe hoặc phương tiện
       cơ giới.
 

Giải quyết hồ sơ thuê nhanh chóng

    Chúng tôi có bộ phận chuyên trách về hỗ trợ khách hàng của nhà cung cấp. Bộ phận này sẽ tìm hiểu chuyên sâu về sản
       phẩm của bạn, tiết kiệm thời gian thẩm định tài sản thuê, do đó có thể giải quyết hồ sơ thuê một cách nhanh chóng nhất.
 

Nhân viên nhiệt tình và am hiểu thị trường

    Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân viên nhiệt tình trong phong cách
       phục vụ khách hàng, am hiểu về thị trường, máy móc thiết bị và các phương tiện vận tải.  
           
    Chúng tôi không ngừng nâng cao hiểu biết của mình về tài sản thuê để hỗ trợ cho quá trình thẩm định và giải quyết hồ sơ thuê cho khách hàng, cũng như những hỗ trợ khác sau khi giải ngân khi khách hàng có nhu cầu.
 

Các chương trình Hợp tác với nhà cung cấp của Chailease Việt Nam

  Chương trình cấp tín dụng mua xe vận tải (Xem chi tiết chương trình)

  Chương trình Hoa hồng và hợp tác: Dành cho Nhà cung cấp Máy móc, thiết bị Sản xuất (Xem chi tiết chương trình)

  Chương trình Hoa hồng và hợp tác: Dành cho Nhà cung cấp Máy móc, thiết bị Xây dựng (Xem chi tiết chương trình)
  • Tham gia chương trình hợp tác này ngoài việc làm cho khách hàng của bạn thỏa mãn hơn, bạn bán được nhiều sản phẩm hơn thì Chailease còn trích một phần HOA HỒNG HẤP DẪN để cảm ơn việc bạn đã giới thiệu khách hàng thuê tài chính cho Chailease!
  • Với vị trí dẫn đầu ngành cho thuê tài chính tại Việt Nam, Chailease cùng với sự hiểu biết sâu rộng của mình được xem là nơi đáng để doanh nghiệp bạn tin tưởng.
  • Công ty bạn quan tâm hãy liên hệ ngay bằng cách để lại thông tin ở mục Liên hệ hoặc gửi yêu cầu về email: service02@chailease.com.vn  hoặc gọi Hotline 028 7301 6010 để được tư vấn miễn phí.

 

Mạng lưới quốc tế