En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị

Sứ mệnh

  Đối tác hỗ trợ cho thành công của khách hàng.

  Động lực cho sự thành công về kinh tế.

 

Tầm nhìn

  Trở thành một tổ chức tín dụng xuất sắc tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi  

  Giá trị (Value): sáng tạo để đôi bên cùng có lợi.

  Phát triển (Growth): sẵn sàng học hỏi liên tục và duy trì phát triển lâu dài.

  Tín nhiệm (Trust): phục vụ khách hàng một cách trung thực, tôn trọng và tận tâm.

  Kỷ luật (Discipline): xung phong đảm nhận trách nhiệm và thực hiện kế hoạch tập thể.

Mạng lưới quốc tế