Vn  

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Received News
    Vn  

Chailease triển khai hóa đơn điện tử

Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Chailease trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính của chúng tôi trong thời gian qua.

Thực hiện theo chủ trương của Nhà nước tại Thông tư số 32/2011-TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính v/v Hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; văn bản số 2415/TCT-DNL ngày 13/7/2011, 1721/TCT-DNL ngày 14/5/2014 và nhiều văn bản hướng dẫn khác trong thời gian gần đây. Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Chailease trân trọng thông báo đến Quý khách hàng việc thực hiện chuyển từ hình thức hoá đơn giấy sang hình thức hoá đơn điện tử

   -  Thời gian áp dụng:

        + Từ ngày 01/06/2016: Hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh.

        + Từ ngày 01/08/2017: Hóa đơn điện tử chi nhánh Hà Nội.

   -  Áp dụng cho tất cả các nghiệp vụ có liên quan đến dịch vụ cho thuê tài chính, ngoại trừ nghiệp vụ thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ mang lại cho quý khách hàng sự thuận tiện trong lưu trữ, tìm kiếm hóa đơn. Tránh việc mất mát, hư hỏng trong quá trình lưu trữ, giao nhận.

Quý khách hàng có thể truy cập vào địa chỉ website http://ebill.chailease.com.vn hoặc  tra cứu hóa đơn, sử dụng hóa đơn điện tử.

Mẫu hóa đơn:

   ► Hồ Chí Minh

   ► Hà Nội

Văn bản pháp lý liên quan:

► Hồ Chí Minh

    -  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (đính kèm văn bản)

    -  Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (đính kèm văn bản)

    -  Đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử (đính kèm văn bản)

    -  Thông báo triển khai hóa đơn điện tử (đính kèm văn bản)

► Hà Nội

    -  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử - CN Hà Nội (đính kèm văn bản)

    -  Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử - CN Hà Nội (đính kèm văn bản)

    -  Đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử - CN Hà Nội (đính kèm văn bản)

    -  Thông báo triển khai hóa đơn điện tử - CN Hà Nội (đính kèm văn bản)

Affiliates