Vn  

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Received News
    Vn  

THƯ CẢNH BÁO VỀ VIỆC MẠO DANH TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Kính gửi các tổ chức, các nhân có liên quan!

Chúng tôi, Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease (sau đây được gọi là “Công ty Chailease”), một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, hoạt động dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Our Company, Chailease International Leasing Co., Ltd. (hereinafter called “Chailease”), the non-bank credit institution, operates under management of the State Bank of Vietnam.

Gần đây, Công ty Chailease có nhận được các thông báo từ bên ngoài về việc lợi dụng tên, hình ảnh của Công ty Chailease để yêu cầu chuyển tiền huy động vốn, kêu gọi đầu tư, hứa hẹn trả lãi, cho vay tiền không cần thẩm định, hứa hẹn tuyển dụng, góp quỹ từ thiện, v.v…
Currently, Chailease received external public notification of having outside scammers who use the name, image of Chailease to request remit money for capital injection, investment seeking, interest payment commitment, granting loan without valuation, recruitment promise, charity contribution, etc…

Công ty Chailease trân trọng thông báo rằng Công ty Chailease không phát hành bất kỳ yêu cầu nào như nêu trên. Công ty Chailease cũng không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của cá nhân.
Chailease would like to inform that we have not issued any such request as above. We never request customer to transfer money into the individual account.
 

Trong mọi trường hợp Quý Tổ chức, Cá nhân có nhận được bất kỳ yêu cầu nào như trên hoặc tương tự như trên, vui lòng nhanh chóng liên hệ Công ty Chailease qua thông tin liên lạc như bên dưới để được hỗ trợ xác minh kịp thời đồng thời trình báo với Cơ quan Công an gần nhất về sự việc này. Công ty Chailease qua đây bảo lưu quyền yêu cầu các Cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý bất kỳ hành vi nào làm tổn hại đến Công ty Chailease.
In any case you receive any request like this or similar with this, please quicky contact Chailease at following information as below to verify timely, and declare such request to closest local Police.
Chailease hereby reserve the legal right to ask for the competent agencies to examine, punish to who deliberately damages Chailease reputation or brand name image.

----------

Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease

Địa chỉ: Tầng 28, Saigon Trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028 7301 6010

Website: www.chailease.com.vn


Other news

Affiliates