En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Báo Cáo Đánh Giá Rủi Ro Quốc Gia Về Rửa Tiền Và Tài Trợ Khủng Bố Của Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease

Thông qua việc đánh giá tổng thể, rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Chailease là thấp.

Chailease vẫn luôn coi trọng công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Do đó, để hoàn thiện hơn nhiệm vụ của mình và góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Việt Nam, Chailease đang lên kế hoạch từng bước hệ thống hóa việc phân loại, quản lý khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cùng với việc hoàn thiện hơn hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như nâng cao nhận thức, kiến thức của cán bộ nhân viên, chủ động báo cáo, phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ngay khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ, các hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Xem báo cáo chi tiết tại đây

 

 


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế