En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Chương trình hoa hồng và hợp tác

Để có thể mang giải pháp cho thuê tài chính đến gần hơn với khách hàng khi có nhu cầu mua máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải. Chailease Việt Nam mong muốn hợp tác với các Nhà cung cấp thông qua chương trình hoa hồng và hợp tác sau:

1. Chương trình hoa hồng và hợp tác - Dành cho các nhà cung cấp máy móc, thiết bị xây dựng (click để xem chi tiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chailease Việt Nam hỗ trợ hình ảnh tại showroom Hoằng Giai (xem chi tiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chailease Việt Nam hỗ trợ hình ảnh tại showroom Samco Vina (Xem chi tiết)

 

2. Chương trình hoa hồng và hợp tác - Dành cho các nhà cung cấp máy móc, thiết bị sản xuất (click để xem chi tiết)

 

3.Chương trình đặc biệt - Chương trình cấp tín dụng mua xe (click để xem chi tiết)

 

Mạng lưới quốc tế