En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Mua và cho thuê lại

Mua và cho thuê lại

    Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính (gọi tắt là Mua và cho thuê lại) là việc Công ty cho thuê tài chính mua tài sản thuộc sở hữu Bên thuê và cho Bên thuê thuê lại chính tài sản đó theo hình thức cho thuê tài chính để Bên thuê tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động của mình. Trong giao dịch mua và cho thuê lại, Bên thuê đồng thời là Nhà cung cấp tài sản cho thuê.

Mua và cho thuê lại

Qui trình cho thuê    

Quy trình cho thuê lại

(1) Nộp hồ sơ thuê tài chính                    

(2) Ký Hợp đồng mua thiết bị và Hợp đồng thuê

(3) Thanh toán những thiết bị đặt mua

(4) Thanh toán tiền thuê 

Mạng lưới quốc tế