En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Chailease chính thức áp dụng lãi suất SOFR cho ngoại tệ đô la Mỹ kể từ 01/04/2023

1. Chailease chính thức áp dụng lãi suất SOFR cho ngoại tệ đô la Mỹ:

Lãi suất LIBOR được Chailease sử dụng làm lãi suất tham chiếu dùng để tính toán lãi suất cho thuê theo các hợp đồng cho thuê tài chính giữa Khách hàng và Chailease. Với việc Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Anh (FCA) có thông báo về việc ngừng sử dụng lãi suất LIBOR từ sau năm 2021. Vì vậy, sự thay đổi này sẽ làm ảnh hưởng đến việc xác định lãi suất thuê của các hợp đồng cho thuê tài chính giữa Chailease và Quý khách hàng.

Bằng thông báo đã gửi đến Quý khách hàng, Công ty Chailease chính thức chuyển đổi sang loại lãi suất mới cho ngoại tệ Đô la Mỹ:

  • Lãi suất: Lãi suất SOFR kỳ hạn 03 tháng (được công bố tại https://www.cmegroup.com/)
  • Thời điểm áp dụng: Kể từ 01/04/2023
  • Cách thức thay đổi lãi suất thuê sang lãi suất mới cho hợp đồng cho thuê tài chính hiện hữu được thực hiện chi tiết tại Thỏa thuận giữa Quý Khách hàng và Công ty Chailease.

2. Lãi suất SOFR là gì?

SOFR là Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm - lãi suất của các giao dịch REPO (Repurchase agreement) có tài sản bảo đảm (U.S. Treasury - backed repurchase transactions) và được tính toán dựa trên lãi suất của các giao dịch thực tế (backward - looking rate)

Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR) là lãi suất chuẩn cho các khoản vay và giao dịch phái sinh bằng đồng đô la, thay thế cho lãi suất liên ngân hàng London (LIBOR) sẽ bị dừng sử dụng hoàn toàn trong thời gian tới.


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế