En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

ĐẠI BIỂU CHAILEASE THAM DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CHO THUÊ TÀI CHÍNH MỞ RỘNG

ĐẠI BIỂU CHAILEASE THAM DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CHO THUÊ TÀI CHÍNH MỞ RỘNG

Sáng ngày 23/11/2023, đoàn đại biểu Công ty Cho thuê tài chính TNHH MVT Quốc tế Chailease (CILC) đã tham dự Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Cho thuê tài chính mở rộng lần thứ 2 nhiệm kỳ V (2023 – 2027) được diễn ra tại trụ sở Công ty Cho thuê tài chính BIDV SuMi-TRUST.

Tham dự Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Cho thuê tài chính mở rộng lần thứ 2 nhiệm kỳ V lần này có sự tham gia của các thành viên Ban chấp hành; Ban kiểm tra; Tổng thư ký Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam lần thứ V; Chủ tịch; Giám đốc các công ty cho thuê tài chính thành viên Hiệp hội cho thuê tài chính. Đồng tham dự Hội nghị, phía Chailease có sự hiện diện của bà Tạ Phan Hoàng Vân – Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng và bà Nguyễn Thanh Nga – Trưởng phòng Kinh doanh.

Tại Hội nghị, ông Phạm Xuân Hòe - Tổng thư ký Hiệp hội đã báo cáo kết quả hoạt động của 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động dự kiến năm 2024 của văn phòng Hiệp hội. Bên cạnh đó, Hiệp hội Cho thuê tài chính cũng tổ chức trao chứng nhận Hội viên cho các công ty cho thuê tài chính thuộc hiệp hội, đồng thời công bố Quyết định hội viên, kết nạp Công ty Cho thuê tài chính Kexim tham gia Hiệp hội. Năm 2024, Hiệp hội dự kiến ra mắt website chính thức, cung cấp các tin tức, hoạt động của các công ty thành viên và Hiệp hội.


 
Bà Tạ Phan Hoàng Vân (bên phải) - Đại diện công ty Chailease nhận chứng nhận Hội viên Hiệp hội Cho thuê tài chính tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị lần này, Các công ty thành viên Hiệp hội Cho thuê tài chính cũng trao đổi thêm về cách thức tiếp cận, góp ý với các Cơ quan hữu quan về việc xây dựng, ban hành các quy phạm pháp luật để thuê tài chính trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả hơn trong tương lai.

Chailease và các Công ty thành viên Hiệp hội cũng mong muốn các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách pháp lý, tạo điều kiện và khuyến khích phát triển thị trường thuê tài chính, khuyến khích sử dụng dịch vụ, tài sản thuê tài chính, có giải pháp tăng cường truyền thông, phổ biến về dịch vụ thuê tài chính đến thị trường thuê tài chính tại Việt Nam.


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế