En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

LÃI SUẤT CHO THUÊ TÀI CHÍNH BÌNH QUÂN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease (“Chailease”) công bố Lãi Suất Cho Thuê Tài Chính Bình Quân trong tháng 05/2024 bằng VNĐ là 9.35%/năm.

 

Lưu ý: Lãi Suất Cho Thuê Tài Chính Bình Quân nêu trên:

  • Được xác định bằng phương pháp bình quân gia quyền lãi suất của các Hợp Đồng Cho Thuê Tài Chính còn dư nợ tính đến ngày 31/05/2024.
  • Mức lãi suất cụ thể áp dụng cho từng Hợp Đồng Cho Thuê Tài Chính với từng Khách Hàng sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào kết quả thẩm định tín dụng của Chailease.
  • Do Chailease quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ. 

Để tìm hiểu, đăng ký sử dụng Sản Phẩm Thuê Tài Chính và mức Lãi Suất Cho Thuê Tài Chính được áp dụng, Quý khách hàng có thể liên hệ hotline Chailease qua số 02873016010 hoặc điền thông tin đăng ký tại https://www.chailease.com.vn/vn/ho-so-truc-tuyen để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế