En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Xếp hạng ESG mới nhất của MSCI: Chailease Holding nâng cấp lên hạng A

MSCI gần đây đã công bố xếp hạng ESG cho năm 2021 và Chailease Holding đã nâng hạng các dịch vụ tài chính toàn diện (Tài chính đa dạng) từ hạng BBB lên hạng A. Nguyên nhân chủ yếu là, trong quá trình thực hiện dự án ESG vào năm ngoái, Chailease Holding đã công bố thông tin đầy đủ và toàn diện hơn từ ba khía cạnh chính, đó là bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp. Chailease Holding đã thực hiện tốt các dự án về quản trị doanh nghiệp và phát triển nhân lực, trong đó, thực hiện các chính sách về đạo đức kinh doanh và đồng hành cùng các doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành.

Ngoài ra, số lượng quản lý độc lập tương đối nhiều và các phòng ban chức năng khác nhau giúp tăng cường công tác quản lý và giám sát. Để nâng cao sự gắn bó của nhân viên và phát triển nhân tài, Chailease Holding tiến hành thực hiện các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của nhân viên hàng năm, đồng thời đề xuất các chương trình đào tạo công việc cụ thể cho nhân viên, để hỗ trợ sự luân chuyển nội bộ cũng như việc phát triển nghề nghiệp.

 

Quỹ ESG là gì

ESG thực chất là tên viết tắt tiếng Anh của Environmental, Social and Governance, cụ thể là "Môi trường, Xã hội, Quản trị". Không giống như trước đây, các công ty thường chỉ đánh giá hiệu quả tài chính. Các nguyên tắc của ESG nhấn mạnh rằng các công ty nên kết hợp môi trường, xã hội và quản trị vào các quyết định đầu tư hoặc công ty xem xét hoạt động.

Theo khái niệm ESG, nó thường bao gồm nhiều yếu tố, chẳng hạn như tác động của một công ty đến môi trường, bao gồm tác động đến biến đổi khí hậu và hiệu quả năng lượng; hoặc tác động của công ty đối với xã hội, bao gồm sự hài lòng của khách hàng đối với công ty, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư; Về quản trị doanh nghiệp, nó phụ thuộc vào quản trị rủi ro và đạo đức kinh doanh.


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế