En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Vị Trí Tuyển Dụng

• Tìm kiếm khách hàng, liên hệ và gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng. • Mở rộng & duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. • Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng. • Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng ...

Chuẩn bị hợp đồng cho thuê; Kiểm tra hồ sơ giải ngân; Kiểm tra và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của công ty; Quản lý hồ sơ đăng ký xe; Quản lý các tập tin của khách hàng; Theo dõi các hồ sơ tín dụng.

1, Legal: - Review and revise contracts, forms, internal policies and other documents of the Company; - Giving legal advice for business matters as required by relevant departments; - Support licensing, state procedures; - Legal policies draft/review; - Update, research related regulations and cooperate to handle legal issues; - ...

- Kiểm tra số dư tài khoản tại tất cả ngân hàng CILC có mở tài khoản. - Ghi nhận các khoản tiền vào ngân hàng của khách hàng, cập nhật tỷ giá, lãi suất; hạn mức tín dụng ngân hàng, chi tiết vay ngân hàng vào hệ thống CILC. - Chuẩn bị ngân quỹ để giải ngân, thanh toán ...

- Control the risk of each application and propose suitable credit line for each customer; - Analyze the applicant’s credit situation independently and systematically; - Prepare Credit Report in English; - Present the proposal to the Authorities for final decision; - Update industry information for the industry report regularly.

- Review and revise contracts, forms, internal policies and other documents of the Company; - Giving legal advice for business matters as required by relevant departments; - Support licensing, state procedures; - Legal policies draft/review; - Update, research related regulations and cooperate to handle legal issues; - Assist in legal ...

Mạng lưới quốc tế