En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Câu hỏi thường gặp

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Lưu ý: hóa đơn điện tử không có khái niệm liên, bên bán, bên mua và cơ quan thuế cùng khai thác dữ liệu trên 1 bản hóa đơn điện tử duy nhất. 

2. Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy là gì?

Sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp khách hàng tránh được rủi ro thất lạc, hư hỏng của hóa đơn, giúp khách hàng thuận tiện và nhanh chóng trong giao dịch do không mất thời gian chờ đợi nhận thư, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu và lưu trữ hóa đơn.

3. Tính pháp lý của hóa đơn điện tử như thế nào?

Hóa đơn điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý theo các văn bản do Chính Phủ, Bộ Tài Chính, Tổng Cục thuế, Cục thuế TP.HCM đã được ban hành.

1. Các văn bản do Chính phủ ban hành:

  •  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

2. Các văn bản do Bộ Tài chính ban hành:

  • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.  
  • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

3. Các văn bản do Tổng Cục thuế ban hành:

  • Văn bản số 1944/TCT-CS ngày 8/6/2011 của Tổng Cục Thuế về việc giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử.
  • Văn bản số 2415/TCT-DNL ngày 13/7/2011 của Tổng Cục Thuế về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử.
  • Văn bản số 1721/TCT-DNL ngày 14/05/2014 của Tổng Cục Thuế về việc thực hiện hóa đơn điện tử.
  • Văn bản số 2967/TCT-DNL ngày 23/7/2015 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

4. Các văn bản do Cục thuế TP.Hồ Chí Minh ban hành:

  • Văn bản số 3170/CT-TTHT ngày 15/4/2015 của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh về việc thực hiện hóa đơn điện tử.
  • Văn bản số 7768/CT-TTHT ngày 27/8/2015 của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh về việc miễn chữ ký điện tử của người mua.
  • Văn bản số 1537/CT-TTHT ngày 23/02/2016 của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

4. Tôi muốn lưu hóa đơn thì như thế nào?

Hóa đơn điện tử của khách hàng sẽ được chúng tôi thể hiện trên website http://ebill.chailease.com.vn trong thời hạn 10 năm theo đúng quy định của Luật Kế toán để Quý khách hàng tra cứu, xem, in và tải hóa đơn điện tử , đồng thời, dữ liệu này được lưu trữ vĩnh viễn trên hệ thống. 

5. Tôi là khách hàng cá nhân, không thông thạo về công nghệ thông tin, vậy có cách nào nhận được hóa đơn điện tử đơn giản nhất ngoài hình thức truy cập trên trang web?

Chúng tôi sẽ chuyển hóa đơn điện tử qua đường email theo như địa chỉ email đã đăng ký.

6. Tôi là khách hàng doanh nghiệp, vậy việc kê khai thuế có gặp khó khăn, vướng mắc gì với cơ quan thuế không, việc kê khai thuế có gì khác với hóa đơn giấy không?

Do hóa đơn điện tử là một trong các hình thức của hóa đơn, nó có đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định nên hóa đơn điện tử là căn cứ để hạch toán và kê khai thuế.

Quý khách hàng căn cứ trên các thông tin trên hóa đơn điện tử để kê khai thuế bình thường như hóa đơn giấy.

7. Nếu phát hiện hóa đơn sai sót trong các trường hợp sau thì xử lý như thế nào?

Sẽ xử lý theo quy định hiện hành, về cơ bản sẽ được xử lý như sau:

1. Nếu như hóa đơn đã giao cho người mua nhưng người bán, người mua chưa kê khai thuế: lập biên bản hủy có chữ ký tươi của hai bên và xuất hóa đơn điện tử thay thế

2. Nếu như hóa đơn đã giao cho người mua nhưng người bán, người mua đã kê khai thuế: lập biên bản thỏa thuận của hai bên và xuất hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

8. Trường hợp tôi không xem và tải được hóa đơn thì phải làm gì?

Xin vui lòng chờ đợi trong ít phút, nếu như tình trạng không được khắc phục thì xin gọi về số 84-8-73016010 (ext: 8707) nhân viên kỹ thuật chúng tôi sẽ hỗ trợ.

9. Trường hợp tôi quên mật khẩu thì xử lý như thế nào?

Xin gọi về số 84-8-73016010 (ext: 8707) để được hướng dẫn

Mạng lưới quốc tế