En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

So sánh Cho thuê tài chính và Cho thuê hoạt động

Thuê tài sản là một khái niệm phổ biến trong kinh doanh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu về vốn để tăng cường nặng lực hoạt động do nguồn lực hạn chế hoặc không có tài sản thế chấp để vay ngân hàng trong giai đoạn đầu hoạt động. Chính vì vậy, các chủ doanh nghiệp thường cân nhắc lựa chọn giữa cho thuê tài chính hay cho thuê hoạt động phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

Điểm khác biệt chính giữa hoạt động cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động là phương pháp hạch toán kế toán cùng với các điều kiện khác như thời gian thuê, rủi ro & lợi ích, tính chất hợp đồng ... Vậy chủ doanh nghiệp sẽ lựa chọn như thế nào giữa cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động?

Chúng ta hãy xem xét sự khác biệt đáng kể nhất giữa hai hình thức này:
 

 


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế