En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Vay tài chính tại các công ty cho thuê tài chính: mới nhưng không mới.

Vay tài chính tại các công ty cho thuê tài chính: mới nhưng không mới!

Đúng như tên gọi của nó, hoạt động kinh doanh cơ bản của các công ty cho thuê tài chính không còn xa lạ với bất kỳ nhà đầu tư nào cần mua máy trả góp hay mua xe trả góp nhằm phục vụ cho mục đích hoạt động của mình. Sau hơn 20 năm xuất hiện tại Việt Nam, cho thuê tài chính (còn gọi là thuê mua tài chính hay thuê bao tài chính) là một trong những hình thức cấp tín dụng được sử dụng rộng rãi, bên cạnh nghiệp vụ cho vay phổ biến của các ngân hàng thương mại.

Vay tài chính được các công ty cho thuê tài chính thực hiện như thế nào?

Trước khi tìm hiểu cách thức thực hiện vay tài chính tại các công ty cho thuê tài chính, chúng ta cần làm rõ mục đích vay tài chính của các cá nhân, doanh nghiệp này. Đối tượng của hoạt động cho vay không có gì bàn cãi nữa đó chính là vốn tiền tệ. Nói cách khác, khi một cá nhân hay doanh nghiệp có nhu cầu vay tài chính điều đó cũng có nghĩa là họ đang cần vốn để phục vụ cho hoạt động của mình.

Theo quy định hiện hành, để đáp ứng nhu cầu vốn tài chính tại các công ty cho thuê tài chính, các cá nhân có thể chọn mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính và cho vay bổ sung vốn lưu động.

Mua và cho thuê lại là một hình thức cho thuê tài chính khá đặc biệt có sự tham gia của hai bên, công ty cho thuê tài chính và bên đi thuê. Hình thức này vừa mang trong mình đặc điểm của cho thuê tài chính vừa có cả đặc điểm của hoạt động cho vay. Với mong mỏi đáp ứng tình trạng thiếu vốn hoạt động để khai thác tài sản cố định hiện có (có thể là để đầu tư thêm mua máy móc, thiết bị, để mua nguyên, vật liệu, v.v…) nhưng lại không có đủ uy tín để sử dụng các khoản cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại, nhiều doanh nghiệp sẽ lựa chọn cho thuê tài chính dưới hình thức mua và cho thuê lại với các công ty cho thuê tài chính. Để thực hiện giao dịch này, các doanh nghiệp sẽ bán tài sản của mình cho các công ty cho thuê tài chính, sau đó thuê lại tài sản này để sử dụng và bẳng cách thức này họ đã có thêm nguồn tài chính để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Bên cạnh đó, nếu giữa một cá nhân hay doanh nghiệp đang có thực hiện ít nhất là một hợp đồng cho thuê tài chính với nhau thì để đáp ứng nhu cầu vốn tiền tệ của mình, các cá nhân hay doanh nghiệp này có thể yêu cầu một khoản vay tài chính từ các công ty cho thuê tài chính này. Theo quy định, để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính chuyên nghiệp, các công ty cho thuê tài chính không được chủ động trực tiếp cung cấp vốn cho bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào. Việc vay tài chính trong trường hợp này để phục vụ trực tiếp cho quá trình vận hành, sử dụng tài sản thuê có liên quan.

Như vậy, có thể nói việc vay tài chính bởi các công ty cho thuê tài chính có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy thuộc vào mục đích và hoàn cảnh thực tế của các cá nhân hay doanh nghiệp có nhu cầu này.

Xem thêm thông tin tại Facebook Chailease Việt Nam: https://www.facebook.com/chaileasevietnam/


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế